VALGAMAA PÕLLUMEESTE LIIT

Valgamaa Põllumeeste Liit on põllumajandustootjate, töötlejate ja maaettevõtjate ühendus.

Miks olla Valgamaa Põllumeeste Liidu liige?

OLED HÄSTI INFORMEERITUD

Jagame infot toimuvatest sündmustest ja valdkonna arengutest, teavet turuolukorrast ja õigusaktidest, hoiame sind kursis sektori teiste oluliste uudistega.

SAAD KAASA RÄÄKIDA

võimalus osaleda ja avaldada arvamust põllumajanduspoliitka ning ettevõtluskeskkonna loomisel.

LAIENDAD VÕRGUSTIKKU JA KOOSTÖÖSUHTEID

ühine koostöö teiste Taluliidu ja Põllumajanduskoja koja liikmetega, osalemine ühistel sündmustel ja üritustel.

Miks olla Valgamaa Põllumeeste Liidu liige?

SOODUSTUSED

saad osa Taluliidu liikmekaardi soodustustest ja soodustingimustel asendusteenistuse palkamise võimalusest.

TÄIENDAD TEADMISI

võimalus osaleda infopäevadel, seminaridel ja konverentsidel

ORGANISATSIOONIDE TOETUS

võimalus saada tuge Taluliidu ja Põllumajanduskoja spetsialistidelt.

Söö kodumaist toitu!

Süües kodumaist toitu toetad omakandi põllumehi!

Valgamaa Põllumeeste Liit

Valgamaa Põllumeeste Liit on asutatud 1991 aasta 27. septembril kinnitatud asutamisprotokolliga ja alustas aktiivset tegevust 1992 aasta algul. Kuni 2004. aastani Valgamaa Põllumajandustootjate Liidu nime all. 2006 aasta aprillist ühines meiega Valgamaa Talupidajate Liit.

Valgamaa Põllumeeste Liit on põllumajandustootjate ja maaettevõtjate ühendus.
Liitu kuulub teravilja-, piimakrja- ja lihaveisekasvatajaid, köögivilja-, ravimtaimede- ja marjakasvatajaid.
Põhitegevuseks on maaelu puudutavate teemade edastamine, koolitus ja nõustamine, 
liikmete esindamine ja nende huvide kaitsmine.
Igapäevane informatsioon liigub e-posti teel.

Valgamaa Põllumeeste Liit on asutatud 1991 aasta 27. septembril kinnitatud asutamisprotokolliga ja alustas aktiivset tegevust 1992 aasta algul. Kuni 2004. aastani Valgamaa Põllumajandustootjate Liidu nime all. 2006 aasta aprillist ühines meiega Valgamaa Talupidajate Liit.

Valgamaa Põllumeeste Liit on põllumajandustootjate, töötlejate ja maaettevõtjate ühendus. Meie liikmed annavad suurema osa maakonna põllumajandustootjate ja töötlejate käibest, tootes 96% kanamunadest ja linnulihast, 95 %sealihast ja piimast, 90% teraviljast. Meie liikmed on andnud absoluutse enamuse töödeldud põllumajandussaadustest toidulauale ja toormest toiduainete tööstusele maakonnas.

Valga Maakond on läbi ajaloo olnud põllumajanduslik maakond ja põllumehed oma ettevõtlikkuse ja tulemustega on seda kinnitanud. Järjest enam tegeleme maaettevõtluse kui tervikuga. Suuremate ehk siis kaubatootjate kõrval peavad olema elatustalud, hobitalud, alternatiivse ettevõtlusega tegelejad – mesinikud, köögivilja-, ravimtaimede-, puuvilja- ja marjakasvatajad. Väga tähtsal kohal maaelus on turismitalud, toitlustajad, saaduste ümbertöötlejad, käsitööga tegelejad ja mitmete teenuste osutajad. Maaelu võtmeasutuseks on ka koolid ja arstipunktid.

Traditsiooniks on saanud osalus talude konkursil, esitame oma esindaja ka Aasta Põllumehe kandidaadiks ja osaleme paljudel teistel konkurssidel. Igal aastal on Valgamaa põllumehed saanud mitmete tunnustuste osalisteks: Meil on oma aasta Põllumees Mati Nurm. 2013. aastal said tunnustuse Punda talu peremees- maakonna kõige vanem tegevpõllumees – Uno Teemägi, noortalunik Mehis Visnapuu, noor alternatiivtegevusega tegelev Kadri Elken, metsanduse poolelt Ants Kõomägi. Meil on mitu Vabariigi Presidendi poolt autasustatud põllumeest.

Kohalikud teenusepakkujad

Valgamaa põllumeeste poolt pakutavad teenused

KONSULENDID

EVA TUUSIS

nõuetele vastavus, taimekasvatus, toetuse taotlemine

5344 9088
evatuusis@gmail.com

NÕUSTAJAD

LINDA RAASIK

finantsmajandus, toetuste taotlemine

kokkuleppel kokkusaamine Valga kontoris

ENN TOMSON

metsandus

511 5728
enn321@hot.ee

MES nõuandeteenistus

PARTNERID

Eestimaa Talupidajate Keskliit
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
Valgamaa Partnerluskogu
MES nõuandeteenistus

VÕTA ÜHENDUST

ASUKOHT

Vabaduse 26-II korrus
Valga linn

Kontor avatud eelneval kokkuleppel

KONTAKT

Kaupo Kutsar
Juhatuse esimees

522 5863
valga.nk@gmail.com

Juhatuse liikmed

Kaupo Kutsar

Mehis Visnapuu

Leila Kroonberg